2022

28.08.2022

Welttheater der Strasse

27.08.2022

Welttheater der Strasse

13.08.2022

MIKRO Festival (Option)

12.08.2022

MIKRO Festival (Option)

04.08.2022

Sommerprogramm

03.08.2022

Sommerprogramm

05.04.2022

Maskentheater im transkulturellen Kontext

Anti-Bullying Movement Series Netzwerk Kultur & Heimat Hildesheimer Land e.V.

04.04.2022

Maskentheater im transkulturellen Kontext

Anti-Bullying Movement Series Netzwerk Kultur & Heimat Hildesheimer Land e.V.